Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Sjungek. I. 91; strax een jomfru aff een jordklimp giorde herlig, Gerner, Hesiodus. 21; Holb. M. poet. Skr. (v. Liebenb.) 12; Amb, Stub, Digte (v. Barfod) 3. udg. 141. — huor høyt Gud kand opsette it armt iordklempe. Ranch. 11. Smlgn. klemp nåf. — Jordekiud, no. lig- klæde; han gik strax vd, som før vor død, oc hans hender oc føder vaar bund ue met iorde klude. Joh, 11.44 (Chr. Peersen; 1550: iordeklæder); Chr. Pe- dersen. IV. 1714. — Jordkrone, 10. plantenavn; jordvedbende; jord- krone, hedera terrestris chamæcissus. Moth. I H. Smid, Lægeb. VI. 97 findes corona terræ som 1. navn. — Jørdeko, no. ko, der gaves til præsten, som betaling for be- gravelse. Moth. — Jardkube, no. stormtag; vines, iordkwber at haweit »stryd. Vocab. 1514. — Jordkugle, no, plantenavn; jordkugle, tithymalus tu- berosus s. apium. Moth. Tithymalus var det æ. I. navn for euphorbia, se Nemnich, Polyglot.-Lex. I. 1542. — Jordkælder, vo. kælder; 15 bind. hus med jordkjælder og gaardsrom (1642). Wulff, J. Bang. 184; en vaaning 8 bind. med jordkjældere under. sst. 231; hypogeum, en hvælving underjorden, en jord-kiælder. Nucl. la- tinit. 615. Efter V. S. 0.: en kælder uden lysning. — Jordlsde, oo. en lade med vægge af græs- el. lyngtørv; paa den wster iordlade er + quister, som paa halmtag ere brøst- feldige (1645). Orion (kvartalskr.). I. 210. Smlgn. jordhus ovf. — Jorde- lagen, no. liglagen; mand fører hau- nem vdi en ligskiorte oc iordelagen svigien. H. Sthen, Ligpr. o. M. Ulis-and. e7; hafver svøbt sine regimente. tilsammen udi iorde-lagenen. P. Re- sem. 321. — Jordeleje, no. afgift af jord; solarium, iordeleye, Vocab. 1510. Smlgn. Aasen: jordleiga. — Jordløve, uo. kamæleon. Moth. Vistnok kun et forsøg på at udlede det gr. navn af zaual og Mær. — Jordmaddikke, no. regnorm; lum-bricus, regn-orm, iordmadick. Col- ding, Etymol. 696; Steph., No- mencl. I. 126; Nucl, latinit. 803; Comenius, Opladne Dør, $ 217; Comenius, Orbis pict. 75. Smlgn. Aaseu: jordmakk.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back