Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Chr. V. b3; satte ind paa de Danske med deris grofve stycker, heele oc halfwe cartower. P. Resen. 84. — lod hand med 5 halv kartouer skyde- sind paa samme sted. n. D. Mag. IL 13. — av. (1508). Geh. Ark. Årsb. IV. 338. Jvtr. 0. Blom, Krist. IV. Art. 149: kartover var fra begyndel- sen af det 16 aarhundrede benævnel- sen paa kanoner at større kslibre: Smign. Seh. u. L.: kartouve; Grimm, Wb.: kartaune.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back