Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Psalmeb. 201. Smlgn. færd sva1) ovf. — HMirkegang, no. den ;fførste gang, en kvinde går i) hendkirke efter at have født; derfore er nu en dannnequinde inde inden ; kkirckegong. Pallad.,Visitatsb.97.2; jeg bød eder till baarsel), daa wilde y ecke kome, nu er y komen tiell kierke- gang. Grundtv., Folkev, HI 579b; (1561). n. D. Mag. II. 273; huor ;mange quinder sømmeligt kand sctis > eati bede till huer kierckegangh (1606). Gel. Ark. Arsb. III. till, 84; barsel- gmnders kirkegang. Chr. V. D. L. 2-15-10. Til dels endvu brugeligt. — Kirkegangspenninge.no. offer fra en kvinde, der holder kirkegang; skulle bønder icke besuerges mett al- missemad oc kirckegangs penninge. i lKhist. Saml. IV. 707. Jvfr. sst. IV. 711-12, 716. Smlgn. penving ndf. so

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back