Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Sæ- bygd. Kokl. a6; der er bænde klam- mer og venskab i viinfadet. P. Syv. I. 71; hold dig alligevel fra klemmer oc fra tvist. S. Terkelsen, Chr.ng, Hustru. 183; Bording. HH. 111; ingen skulle haffoe hannom att be- skylle for nogitt klamers eller tret- actigtt meniske (1573). Rosenv., Gl. D. HL. 201, IV. 215. Se også Bol- berg, M. poet. Skr. (v. Bret 344. Smlgn. mundklammer ndf. — 3)bagtalelse, løs snak; Gud skall ; mynn ære well beuare, som handtt haffuer her tiill giørtt, att ingen haffuermig wdj klammer førtt. Kortvend. v. 1704; farer du met klammer? ney ieg siger sande. Ranch. 80; bleff de forhørdt, och var mesten klamer, bøné- erne haffde klagitt. V. Simonsen, . Eske Brock. IL. 39. — 4) en træ- klokke til at hænge på køer. Moth. Medens bet. 2) og 4) vistnok udgå fra bet. 1) (jvfr. Rietz: klammra; Grimm, Wb.: klampern), synes bet. snarest at svare til sv. klauder; jvfr. krimmelhornet ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back