Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Chr. V. anhang. hl. — disse styeker, som the kortede 28 deris glaffuende stager. Vedel, Saxo. 388. — døden kortet paa menoiskons li. n.M. Aal- borg, Lægeb. 259. — 2) for- mindske, forringe; wille the, att then magt schulde kovtis, P.Eliesea. 204, 459; hans authoritet deraff. bleff kaartet oc kreneket, Hvitf. II. 257; attj duglønnen effter handen korter Kortuile met hannem. Bunting, Iti- | (1625). Kbhvns. Dipl. V. 73; hand vil sig hafive forbeholden med denne stand at korte dennem oc sætte den- nem aff. Hiøring, Leyres Politie. 03; huileket merckeligen kortede oc sneckede den lifændiske ” magt. P. Resen. 43, — 3) afkorte, fra- drage; da skal skipperen være plictig at kåarte hannem fract udi betal- soningen. Fredr. 11. Søret. kap. 47, 59 (= Chr. V. D, I. 4 2-6, 15); (1582). D. Saml. V. 150; da skal met beregnis ind vdi den bekaastning oe kaartis, hvis kongen aff Suerrige haffuer oppebaarit. Hvitf. VIII, 82 =— affkortas. Ekdahl, Christ. II. fer 1690; (1615). n. D. Mag. ey heUI. 164; Wulff, Jens Bang. 111; schal dend officerer, saa meget, som goedzet kan werdt were, kortes een huer, som det giør, udj sin løn (1673). Geh. Ark. Arsb. II. 218; derudj at kkortis, hvis den kiøbendis lovlig kand VD L6:8. — 4) hole (De); . D.L.5-3-36. — ale (skibe); ges, bio.Marcus Meyer haffde kortthet syne gskiib saa hartt wodher slottet paa ndenn, att the icke kunde faa them her aff (1536). Paludan-Miller, Aktstk. om Grevefejden. IL. 279; lod kong GULE BssejeTine IEEE ind til sandbroen. Hvitf. V. 135; de, rr i skibene vasre, haffde kaartet dennem san langt vd. sst, VII. 127; seatt er kaabeltou noch ssoch baade tilad føre dem vd med, paaded der- paa ingen mangell er, naar man nogen- stedz skall korte, Chr. IV. Breve. i I. 339. Smlgn. Såderwall, Ordb.: korta; Sch, u. L.: korten. — 5BESES mangle; har hand ey 1)men borte fra hver mands stegerhus, det maa jo en sted korte. Gerner, Ilias. c1.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back