Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Sæ- bygd. Kokl. a8'; sammes Chr. V. anhang. g5; sammes Psalmeb. 582; Psalmedigtn. I. 388; at det skal give et synderligt klem og efter- tryk. P. Syv, Cimbr. Sprog.-73: P.Syv. l cå"; Grev. og Frih. Kom. 45; fik intet dog bestilt, som havde nogen klem, Bording. IL 169; I. 30; »deres vidnesbyrd ey haver nogen klem. E. Naur. g3; Nucl. latinit. 1300. Smlgn. isl. klombr; Aasen: klemb; sv. klåm og hjærteklem ovf. — Klemme;go.
  • 1) k. bås, se u. bås 1). —
  • 2) ; dplage, drille. Moth. —
  • 3) have legemlig omgang med. Moth. Smlgn. en indretning til at trykke et voxsegl (og det derved fremkomne sosegl); giflued, bescrefiued och well be- seglet fra dem paa alle sider, huert riige woder sine klemme oc indsegle. Chr. Pedersen. V 4943-25; som rigens raad met deris indsegle oc rigens klemme beseglet [haffuej. Hvitt. VI. 225; derpsa gafis herr Steen it breff met rigens klemme oc de sndre deris hengende indseg) faar. sst. VII. 84; det kongelige signet oc rigens klemme smed kongernes contrafei. Lyschand. XIl; hans majestæt det store segl og klemme hos sig har taget selv i gemme Bording. IL. 221. — sv. lathe wij henge richzssens klemmæ med alles waare secrete och jndsigle nedhan ffor thetta breffh (1504). Geh. Ark. Årsb, IV. 312. Smign. Ihre, Gloss. L 1078.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back