Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Psalmeb. 56. 58). — kraffterne. 1. Pet. 3.2 (1550, 1647); Psalmedigtn. I. 652; dyrebare stenis dyder oc crafiter. Lyschand. 10; skal icke aff even kraffter kunde varesig. Jersin, Mirakler. b1'; legemets kraffter formindskis. n. M. Aalborg, Lægeb. 109; vrternis krafter oc virk- vinger, S. Paulli, Flora D. ttbl., fort. 2; det fructbar negiken-træ sin negliken udskød med varme krafter skønne. Hexaem. 120; huor ved hafver ; Fabius styrcket de Romeris forsveckede —kraffter. B. Tott. II. 27; Broch- lmand, Post, I. b4"; der hand for- 30nam legemens kraffter at sveckis. M. Henrichssøn, Ligpr. 0. O. Kragh. ; (61. — kreffter (1661). D. Mag. 4 R. IV. 260; Gerner, Hell. Dage. I. 319. — han wisthæ all vrthers dygd och karscht. Hr. Michael. 181 (rim på macht); krafft. sst. 138. Smlgn. pt. krucht (se Sch, u. L.; Grimm, Gramm. I. 493, 504) samt hægte (n0.) ovf. — underlig k. 0: trolddom; Rethen man haner sweget oss mæt vuder- lig eraft, Romant. Digto. IL 157. Smlgn. dumkraft ovf. og mandkraft df.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ht.
højtysk.
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back