Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Chr. V. anhang. 33; compendium facere ali- oujus re, at giøre kort og got. Nucl. latinit. 1215. — 92) k. om 2: kort 3sagt; ville wore tydske rytther kort gm icke lenger thiene (1565). n. D. Mag. VI. 151; han vil kort om leffe her, som hannem lyster, H, Sthen, Lykkens Hjul a4; ad mand kortm bortkaster ald vrede, dom oc straf fra os paa hans fjender. Immanuel, d5. — 3) k. ud o: ligefrem, rent ud; detestor, vil kort vd icke haffne. Colding, Etymol, 1824; Steph.,! Nomencl. II. 429; vilde saa kort ud icke igienkalde sin forrige sententz. Jersin, Vera via. d7"; vilde kort ud iche fichte (1646). n. D.Mag. II. 303; alle masder og maneeringer til at giffve og tage paa ere udi peist- lige sager kort ud forbødne. Vu- pell, Griffenfeld. II. 142, — 4) (ske, gøre) for k. o: skade, uret;yckes thennom at vere scheedt fori kort, tha mue the thet giøre, som forschreuit staar. Rosenv., GI. L. IV. 30; sammes GI, D. I. 178; Ve-»del, Saxo. 441; Ranch. 47; (1577). n. D. Mag. I. 16; (1592). D. Mag. 3. R. IV. 264; en dom, hand haffde demt hannem oc her Sti Andersson imellem, huor vdinden hand meenteg at skeed forkort. Hvitf. III, 416; VIL 3; (1603). Geh. Ark. Års. III. till. 83; formener Jeg mig der- udinden at ske ganske forkort (1621). Arrebo. I. 264; en rettesnoer ....saa vt du forandrer paa den, san vt skeer det rette for kort. B. Tott. IL. 151; tvistis der imellem sødskinde, at nogen er skeet forkort paa skifte. Chr. V. D. L. 5-2-68. — hand ther- medt uti ingen maade hagde giordtt hr. Lage Bragde forkortt, eptheratt hand huercken hagde dragitt sverdtt eller kniff till hanom (1551). Ro- senv., GJ. D. I. 163; theruti giorde whanndt Annders Gage forkort (1867). set. I 186 (jvfr. enngenn urett hagde giort A. g. sst). Smlgn. Sch. u £. II. 541: to kort don, t. k. geschen. — komme til f. k. 0: komme til at stå tilbage, ikke gøre fyldest; haffuer Jeg satt en af de fornembste borgere til tolder, som er vederheftig, om han noget skulde komme til for, kort (1676). n. D. Mag. IV. 64. —05) så k. 0: for så kort siden; Nis Larsenn hagde fangett vor stefining saa kortt, att haudt tha ingenn be.uissning tilstedhe føre kunde (1537) Rosenv., G1 D. IL 58. Smlgn. F stakket ndf

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back