Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Psalmeb. 265. — hank.; kierligheth .. . ban gifuer alth for alth, thy hav huiles i thet høgeste sodhe. Kristi Efter-dt, nfolg. 93; kierlighedt betecker mange synder, i huar som ham tindis, tha er han icke for wdhen fruet. P, Eliesen. 256; forsøger ieg oc eders kærlighed, om hand er aff den. rette art. 2. Kor. 34 (1580, Chr. Ped- ersen; 1524 og 1607: hun). Smlgw bemærkn. til hellighed ovf. II. 205. — at een kierligheid. oc good cendrecht maa bliffie. Bosenv., GL L. V. 212— Som titel for fyrster; oss nu atter er schriffuelsse tilkommen fran mar- graff Jørgen Frederich, huorudj hansierlighedt wist loffuer (1580). n. D. Mag. I 74; høgbemelte drotning af Engelland begierer aff osz... som du aff cnpie aff hindis kierlighets schritiu- elsze haffuer at fornemme (1589). Hist. Tiskr. 6. R. L113; hanns kierlighed udi ingenn maade ville forkreneke aå-ens friheder (1590). Rosenv., Gl. D. IV. 202. Smlyn. Søderwall,Ordb.: kårlikket 2); Sch. u. L. IL. og VI: leve 3); Grimm, Wb.: liebe 6).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
hank.
hankon (masculinum).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back