Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Sjungek. II. 201. — k. løsen, se løsen, — 2) dømme, afgøre; om hannem derfor ikke havde at stase til svars, ville vi Inde oder self dømme og kiænde om (1588). n. D. Mag. II. 18; (1681). sst. IL 357, de verdslige dømde hannom ... hand var steffnå for Vandaass, men vilde icke lade sig kiende. Hvitf. VIII. 106; falder anden tuiffl ind, derom haffuer rigens marsk at sige oc kiende (1643). Rosenv., G1. L. IV. 410; den dommere, som der skal kiende paa. B. Tott. I. 50; uvillige herrer samtyckis, som kunde skiønne oc kiende om begge parternis rettergang. P. Re- sen. 85; Chr. V. D. L. 1-5-20. , (Smign. omkendendf. — 3) give skyld for, tilregne; i hawæ hinnæ jngæn skyldh ath kennæ. Romant. Digtn. I. 113; huat haffue the teghat kenne, ffor hwi ville te tegh brenne. sst. II. 207 (= hvad sagh hawe the til thik. sst. I. 92). — 4) erkende, anse (for); de vilde icke kende hannwm forderiss rette gwdh. Chr. Pedersen. I. 61, 54, 193; de kende sig faar armesypdere oc siffue sig skyldige. Tidemand, Sjæl. Urtegd, 04; ieg er den, som i see her staa, huilcken der 8) k. sig (sig hensynsbet.) 0: gøre kiendis her mand død. Vedel, Saxo. k64, 154, 159; icke at kiende dem for forældre det er en galenskab. B. Tott. I. 46; motte kiende kongen aff Leyre for deris herre. Lyschand. 38; sit so sfeyl hand gierne kiender.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back