Kingo

Old Danish Dictionary - kingo

Meaning of Old Danish word "Kingo", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kingo can mean:

  • Psalmeb. 602. — 2) k. med kandelåget 0: ville have mere at drikke; du seer et selskab her ined kande-lang at klappe og tylde sig med ol. Thura, Poet. Sager. 126. — 32) k. på (døren) 2: banke på (for at blive lukket op, komme ind); klper pan dørren oe bedher late vp. H. 3us0. 68.5; Tavsen. 120; Khist. ;Saml. IL. 550; den klapper siden for- giefis paa med de daarlige jomfruer. Tavsen, Post. vinterd. 165"; om hand fører det leffnit, i huilckit hand tør tryggelige dø, naar der klappis paa hans dør. Pallad., Hosedjævel. e4: Grundtv., Folkev. IV. 3592; kam fru Kyrsten for dørren och klapede paa. Chr. [V. Breve (1841— 44). 59; Wultf, Jens Bang. 217; naar døden klapper paa. E. Naur. zl. — b) k. på hynde o: en jale- leg. Moth. — 4) k. til lyd 3: ved slag give tegn til stilhed; han syn aldermand eller stolsbrodher ey vill heræ, nar the klappæ tillliuss (2: linds) (1498). Fynske Aktstk. 48; schall alldermenden klape thill lyoch paa mynnde sine gildsyskenn at tacke gud (1598), Hist. Tdskr. I. 459 Jvir. nuv. slå til lyd. — 5) tæ. klappet 0; stivet (med stivelse). Moth. Heraf forklares i V. S. O. ordet i talemåden: klappet og klart (se Bor- ding. 1. 266; P. Syv. IL. 67 samt Ordb. o. Gadespr.: klappes og klares). P. Syv tilføjer derimod (anf. st.): paa landet endnu klappe og slaade demi ryggen, som troloves. Smlgn. Brem. Wh. IL 785; Schitze, Holst. Idiot. II. 264. Smlyn. isl, klappa; atklappe ovf. og op-, udklappe udf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᚵᚮ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back