Til

Old Danish Dictionary - til

Meaning of Old Danish word "Til", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Til can mean:

  • 235; selge skoo for redeligt oc skelligt køff effter som the thennem tøffte kwmæ (1521). FÅ £ 54; — dit beste kiøb vill icg cder væde, som ieg kand thøye nogenlunde, Dude tysmøreket, CIS 312 (=isl nått- | 41. JF ovt, 52008. — 6) tøvs med; hwor lenge vilt dw tøfne atb dome,b 610 (CP); toft icke at besøge eu siug. Jes Sir 726 (1607, S8£T); min herre tøffuer at komme. Mats 24: (1607, 1647), — If. dvæle, oste; SortH e5" (ovf. Il. TDdas) — SX (fsv tåva, nt tåwen) i nuv. det.; hober med thet snateste at komme ?3 sn. tog om ieg toffuer, I Tim 315 (ISA og flgd. overs); Et af” (ow. &. bo- stille 5)); hui tøffuer havs vogn, at s6 hand jcke kommer? Dom Sæ (1559: 1607: toffner at komme); Erym I90 (u. cesso), 278 (u. cunstor), SIV fx. pigror); Steph If. 358, 1084. — bå. tøffue lidet vitte. CP V 41717; — ta wat. Roh 263. — som udtafolse af sikkerhed (trusel); bil kun, toft kun. Etym1178(=]sine). Jf: tåw utan (wacte nur, fra Brandenburg). Wavgemsun, Gust Knack (1881) 393. — 5) i. sker i o vænte på, forvænte; de menniske, der tøffue effter deris herre, naar tan skall komme. Luk 1935 (CP og Søs. overs.); da tøfinor offter huer anden, i Kor 1138 (CP; 1550: tefine sig); win trøst, huor efiter jeg nu tøffver, AAI. 67. — Jf for, opt.; bi(d)e (I. 200 8), dvælje (1. 4080).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back