Til

Old Danish Dictionary - til

Meaning of Old Danish word "Til", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Til can mean:

  • fho. (isl til) 1) til (om ret ningen, stedet); se ovf. I. 396bsf; I Msb 2811 (ÆB (ovf. III. $8bx) 09gd, overs.). — 2) hos; allæ andhre. som hoss och meth war til for"? mesther Arnds (1487). Hub I. 60, 34 (ov.Il 797 2.85); bleff Peder i mange dage tl en skomageriss. ApG 948 (CP, 19% og lyd. overs. : hoss); ÆAS 54 (ovf. Sek, slutn.); at du icke altid be- holder diæfflens penge hiemme til din. PIV 5723; da han var inde til hendes (1674). Hub IL. 287; Jane till den gaule deguss och blef tractered till den lystige prestiss och till hans farss. Monrad, Selvbiogr 30, 32. — 3) ved (om stedet); Luk 527 (of. III 594454); Miffue dog bøgerne altid til kircken, wosom andet kirekens inuentarium. PIV iD; se også IL. S2aon, 464bs2, 405215; III. 48280; IV. 156290, Téa. — (om tiden) thett wille the schrifftelig forfatte och till theris lyeklig hiemkompst oss offuergiffue (1585). RAAH Ull, 73. — 4) på; se il. 746assm; kyssendis til munden. Skll'g2. — 5) i (om stedet); denne kronicke er først våganen paa prenten til Parijs. VAS fort 17; Hvf III 291, 519 (ovf. u. dag 5)); en cronica til Parjs vågangen paa uyck. Lysch 182; til Paris er tryckt oc udgangen. BT fort b2'; hand var keisere til Rom. Sort$ 78; — de Persers konge er med sin hær til felds. AB IL 276. — (om tiden); (1589). RAKI I. 62 (ovf. IL. 806018). — 6) med, ved; skal gandefogeden tage een mand til sigÅvilke skulle have indscende (1681). HT IV. 529; — efter; de danske striids-heldte bestiger en skantze til anden. SortS h3. — 7) for (om rækkefølge); til det tredye skal her merekis, IWR 86 (= nt thom drud- den. udg. 1549 77"); for thett forste — till thett andett (1590). Rsv IV. 208; novissime, uil det sidste, for det sidste. Etym $22. — 8) med hen- 4 syn til, på; (1400). DoB 316 (ovf. Ol. 488030); the vorde saa cleynæ til lgæmæt. Luc 63; vemptær væll Ul fodh oc hondæ. RD II. 135, 217; holde saa sogne præsten til kost (1539). RAK) I. 102; nogle ere aleniste ven- der til naffnet. Jes Sir 3710 (1550, 1647); huem der vilde gierne være hæffit offer den samme ti) det, hand hafluer giort hannem wræt, SKR kkkk3— 9) i stadig forb. med: alder(s), se alder 2). — bedste a) til bedste for; Diet (= in commune). — b) GH 117 (ovf. u, bedste). — bord, se bord 4). — bred(de), se bred (I. 269 b). — bunde, se bot. — bænks, IV. 273 bs. — dagen, se dag 2). — degens (mnt to degen) dygtig. M. -— dele, se del(d) D. — des, I 350a-b. — ens, I. 461a1r. — faugs, se fang 3). — fare, I. 5124. — fod, 1. 576b, 577a. — forgæves, se forgæves 5). — for kort, 1. 600bm. — frids (frede), se frid, jf IL. 6027. — fulds, I. 797 ben. — føgw), se føge, 10. 1) og 3). — gavn(s), se gagn. — gode, se god 10). — grunde, JL. 79b20. — gæst, i nuv. bet.; wj war der pan comoedien och attskillige stæder till gest. Monrad, Selvbiogr 82. — gørst, II. 122428. — hand(e) (hænde), II. lddaæst — heste, Il. 227a41. — hobe, se hob 5). — højmålstale, IL. 351bun —» kende, II. 7580bs2. — lands, e), H. 735b4on. — lige, I. 792bas. — livs, IL. 808asem — lod(s), IL 82884 — marks, III 42 bs. — minde, II. 92 a27t, bi7,s91. — (det) mindste, III. 96a188; nogher aff Dan. r. raadt och tiill mindste two (1581). NdM VI. 121. — mistykke, JIL 10921" — mode, TIL. 115bwe. — munds, II. 148 asyt. — måde, III. 162bor. — møde, IL, » 117 bs — nøg[jje, 11. 2Tlam. — ord(s),. XII. 379b2æ. — over(s), UI. 399b2n. — pant, HL 448440. — pas, IIL 485860. — pinds ende, III. 479bsen. — pæls, HL. 546bæ. — rams, VI 552a20. - rande, IM 554am1m — reb(s), IL. 509amnm —] rede, III. 56225. — ret(te), 585asr, bien, 58628. — rygge, 111. 633ams. — råde[s], XI. 641asv. — røn, Il.658a42. — sejls, III. 695asos; IL 153bs0. — sinde, IIL. 726b9m. — sjufyjne, IL 738awærn — søs, Il. 745bsom — skade, III. 752b4 — slags, 871as6m. — spilde, IV. 63b. — springs, IV. 75a57. — stand, IV. 101bæn. — stavn(s), IV. 11Ba50. — stede, IV. 89aws — stols), IV. 1462891. — storms, IV. 151bir8. — stregs, IV. 169ammn — strids, IV.". » 168412. — stykke, IV. 185as. — svars, IV. 218b16r. — s(v)å længe, IV. 24lasn. — tags, IV. 204240. — takke, IV. 302412. — troende, se tro, go. — vand og brød 0: med (på)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
fho.
forholdsord (præpositio).
g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back