Kort

Old Danish Dictionary - kort

Meaning of Old Danish word "Kort", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kort can mean:

  • to. 1) hyppig, med små mellemrum (om åndedraget); det lacket fast at enden met hannom, oe aanden blef hannom kaart. n.L. Arcetauder, Ligpr. 0. n. Jonssøn Viffert. d3. Smlgu. Grimm, Wb.: tkurz IL. 7c og nuv. kortåndet. — 2) snar, nærliggende; hand giordeoe sagde meget mere fast traatzeligen, som betyde hans korte ende. Hvitf. I 175. — 3g. nærmest; kaldis Gudtz milde moder Maria wort haab, lif och sødme, icke fordi hwo saa er wdi then første och kortiste mening, men nest Gudt, P. Eliesen. 262. — med sidet k. 2: snarest; mett thet kort- iste att forstøre fred oc kierlighed. P. Elissen. 403. — gøre det k. 2: dræbe; hand kommer dem i hals oc haar sammen, saa at de giere- huer mandre det kaarteste, Pallad, Om Drukkenskab. 1610. b6v — sammes Visitatsb. 1312. — Som bio. 1) snart; finder kon, ma:t icke then styreke hooss seg, at thet saa kørdt skee kandt (1531). n. D. Mag. VI. 114; hin anden at besuige met list kort ere vi tilrede forvist. Psalme- digin. I. 45a; jorden maa flyde bort ) afigruuden vel kort. årrebo. IL.71;saa det ey skuld” af møl oc orm for- tæris bort ov delligt ædelt skrift for- gaa” af tiden kort. Hexaem. el, — gore k. og godt med 2: gøre ende ,På; san i et øyblick. der giordes kort og godt med det søe-pralende hau- bierg ve seyle-slot.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
3g.
superlativus.
n.
norsk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back