Kald

Old Danish Dictionary - kald

Meaning of Old Danish word "Kald", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kald can mean:

  • no.
  • 1) råb; hand tich af det samme kald elffue saar oc end it falld. Grundtv., Folkev, IL, 3572. Smign. isl, kall. —
  • 2) indkaldelse for retten; haffne wii uden widere kald och steffning, andett end the ad- usere hverandre, tilfandett begge parth- 0 er att møde (1590). Rosenv., GLD. IV. 187; kald og varsel, enten det skeer mundtlig eller skriftlig, skal sagen nævnis, hvorfor mand stævnis. Chr. V. D. L. 1-4-5. —
  • 3) kald- else; samme kald er skeet mod kong- ens og rigens raads forordning, Fyn- ske Saml. IV. 270; eftersom slige kald og kaldsbreve skulde staae ved magt. sst.
  • 4) i nuv. bet, fk.; at andet i steden igien, at hafven icke denne kongelige kald kand holdis i ær. Ranch. 108; sit kald. sst. 104; som thend anden superintendent ey heller øje Motb; otte er det i kals hus, | haffuer wild fordritt till nogen kald (1590). Rosenv., GI.D. IV. 187.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
n.
norsk.
t.
tysk.
fk.
fælleskon (genus commune).

Back