Bøn

Old Danish Dictionary - bøn

Meaning of Old Danish word "Bøn", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Bøn can mean:

  • no. hunk. (w isl. bæv.); han neter engyn manz bøn, om hun. er stelligh. Mandev. Rejse. 23.15; Hr. Michael. 7; Chr. Pedersen. IV. 304.94; hør min bøn, merck hende. Ps. 84; Jes. Sir. 35.02 (1550, 1607); ave Maria vasr den ypperste bøn, oc bleff mere afflad lagt til hende. Pal- lad. S. Ped. Skib. 19; denne bøn vant god, naar hun bleffue læst. Herm. Weigere. 260"; det er dieffue= len en wlidelig ben, oc hun forhindrer megen wiycke. Tidemand, Sjæl ) Urtegd: 01. — ft: bøne; toræfullæ bene. H. Suso. 99.2; badæ theris bone. Hell. Kvinder. 69.13; Gud, han matthe wore bøne høre. De 15 Tegn før Dommedag. d2; bøner. sst. 427; andre gudelige bøne (1506). Hibertz, Aktstk. om Århus. I. 95. — bøner. 1. Kor, 7.5 (Chr. Pe- dersen); P. Eliesev. 260; — få b. med (hos) = bevæge ved bøn; bad han hende bliffne der til stede til en tid, for han mente, ath han skulle fonget bøn met hende i frem- tiden. Chr. Pedersen. V. 241.25; der han fornam, att de hadde faaet bon med hannom. Tavsen, Postil. vinterd. 114; Vedel, Saxo. 240; fleetere aliquem precibus, faa bøn med, Colding, Etymol. 449; med Gud faa bugt og bøn. Kingo, Psalmeb. 261; — hafde formeent, hand skulde fanget bøn hos hannem. P. Resen, 170. — bøn, dannemænds b., gode mævds b. o: en åbenlys højtide- lig bøn (om tilgivelse, nedsættelse af straf) hos den forurettede af foruretteren, hans slægt og ven- ner (fastsat i love og ved forlig); huo som anden kalder schaleh eller deslige, bøde hannem 3% och danne- mends bøn. Rosenv., Gl L. V.511; (1443). Kbhvns. Dipl. L 179; IL 278; IV. 671; blev. min fader hr. Povel Laxmand slagen ihiel . . . og er hverken gangen løn eller. bøn for. Hist. Tdskr. III. 607; skal ieg for- bede aff dennem met gode mends bøn oc knæfald. Hvitf. IV. 178; gjorde han Peder Poske og Anders Poske knæfald, bøn og fuld mandehæder paa fornævnte Lages vegne for Nis Poskes død, hvilken Lage Brok ihjelslog (489). Grundtv., Folkev. III. 611. Smlgn. forbede og Schlyter: bøn 3); jvfr. også Hvitf. VIIL 143; Hist. Tdskr. 4. R. III. 451 not. 2.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
hunk.
hunkøn (femininum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back