Vogn

Old Danish Dictionary - vogn

Meaning of Old Danish word "Vogn", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Vogn can mean:

  • no. hank. (> isl vagn) i lodnuv, bet.; wognen er takther ... han hafuer firæ hyul, hannum draghæ firæ elefantes. MR 1951518; som en wogen, ther rangler, nar hestene renner met hannom. Åb 99 (1524); PG 122; vognen gaar best, naar hand er vel smurd. PSO I. 261. — sex hwnåredhe wownæ. 2 Msb 147 (ÆB; vogne. 1550, 1647); PLA% 1. nr 609; Ps 208 (CP og figd. overs.); PG 171; — lod de wognerne staa (1646). DM V. 29; — en hob vogner. Holb, Arab Pulv $ 13. — med hel v. 0: uskadt; VAS 92 (ovf. IL. 261b3), jf ovf. IL. 198brø. — femte hjul på (en) v. 0: unyttig, hind- rende; saa ær kranek pæfflingh i skolæ som fæmpthe hyvll paa wogn. PL%% I. nr 1189; ther icke meer høre till then hellige kircke, en thet femthe hiul hør till een wogn. PE 94; som hand slej meere trang bar til end vogn til fomte bil, AB I. 149; — Holb, M poet Skr (vLiebenb) 187. — Jf Wander, Sprichw-Lex: rad 49, 32; wagen 107; Arlaud, Bevingede Ord? 319. — tabt af en v. o: bragt ud af fatning, overvældet; hand sidder, som hand var tabt af en vogn. PSO HI. 29. Nu: bag af e. v., jf Molb, Ordspr 357; OG: vogn. Jf Wander, Sprichw-Lex: swagen 179. — på apostels v. o: til fods; den mand sin affskeed tog oc paa apostels vogn sin vey hendrog. Skd 106 (= nt up de post to vote. Lappenbergs udg 63). Jf ovf. I. 70b16, Jf age- (I. till 10b), arbejds- (sst), bul- (sst. 44b), dug-, fram, fruer (I. 7884), færreds-, gade-, halvspær-, holds-, hænge- (IL. 161220), højtke-, kar-, karls-, karm-, kuds(k)-, mil, pante-, post-, ryst-, sandager-, skarn=, skov- (III. 807247), slots-, spids», spær, sten- (ovf. Il. 48425), trille,i tåls-, udhængs-, vinge-, bindv. Se også bespærret (fors., halvs.), — Vogn arm, no. vognaxel. M,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚵᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
hank.
hankon (masculinum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back