Vis

Old Danish Dictionary - vis

Meaning of Old Danish word "Vis", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Vis can mean:

  • no. (isl vis, visa[i,u]) 1) måde; — styret af (ud)i og forb. med ejef. o: på ... måde, på ... grund af, som; skriftlig vdi artickelswiiss offuer- andtwordet (1583). NAM II. 278; — er hiulpet vdi mirackels vijss aff Guds naade. VAV IL. mr 15 indl; — siunissolens straaler omkring gifne udi rings vjs med sorte skyer. WD IL 195; — (1483). GhA IL. 52 (ovf. u. beråbe9) = i rådet); — om hensigten; bi- scoperne skall giiffte thenum tiill hans nade wdj raadtz viss (1595). NAM V. 100; noghen hob ther forsamblis vdi raadtzwijss. PE 146; (1570). Matzen 397 (ovf. I. 16228); begerede, at bi- scop A maatte gaa vå met hannem vdi raads viis. VdS 493. — uden fho.; thet taaler ieg menniskes wijse. Rom 85 (1524; 1550: effter menniskelig viss). Jf Schul V. 741215; — med to.; ded kunde skee naturlig wiiss ocicke med fandens kunst. Jm 117. Jf VSO VIL 292but — 2) skik, sæd- vane; Flemløs $ 229 (ovf. u. buget); Etym 779 (ovf. Ul. 686217); NL 962; M. Endnu brugeligt. Jf fejde-, herre-, hove- (IL. 25425), hugs-, kappe-, komødie-, kors-, krigs-, kvants-, køb- sted-, lid- (I. 765485), liger, mi- rakels-, munster-, plukke-, plump-, rim-, ring-, rode-, rude-, råds-, sang-, skak-, skem(p)t(S)-, sk(j)aldre- (III. 756 bs), skæl-, skælmisk-, skæfajnds-, slange-, slumpe-, slæt-, spil-, spring-, sprinkel-, stafferlig-, stik(ke)-, strø-, styk(ke), sæd-, tag-, tavle-, tren-, triumflig-, tvær-, tyrannisklig-, urim-, vinkel-, fjende-, notsv. Ved mange af de nuv. smsætn. bruges i æ Dsk tal, se ovf. IV. 304 ass. Vilejs(e), no. 1) gyvel (sarotham- snus scoparius); genista, gyfvel, vies. FD 60 A. I den ældre bot. brugtes genista ogsaå om gyvel, jf ovf. II. 104b251; Nemn II. 1831-2; t witschen. sst. — 2) visse (genista tinctoria); genistella tinctoria, gule viss. Kyll 58; — de bruger vese til at farve brand- gult med (1686). DS Il. 279. Jf JT $8; t wefiltschen. Nemn II. 32.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

fho.
forholdsord (præpositio).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Back