Vin

Old Danish Dictionary - vin

Meaning of Old Danish word "Vin", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Vin can mean:

  • no. i nuv. bet.; — ik, (co il vin, ] vinum); AM 187 441 (ovf. IIL30 39722); han drak aff vinæt. Luc 40 (= 1 Msb 921, ÆB; 1550: vinen); Br 2432, 31617 (ovf. u. forskales); (1443). KDL 166 (seu. vinmand); vinet er vor herriss blod. OP II. 475, V. 292e0(vinen. sst. Js2); Psb I. 182; nar vin drickis, tha føger thet seg effter een mandls willie, men nar thet er drucken. EiF 68"; ÆGS 95; den stelling, som vynet vdi ligger (1545). NaM I. 268; PS0s I. 216 (ovf. JV. 39bu); — DEF V. 1. 837b (ny optegn.). — hank. (vi T, jf GrimmG DL 466); hun hente aff vinen, der handh skulde dricke aff hannem. CP I. 140; (1545). NAM I 269; see joke til vinen, at hand ør saa rød. Ordspr 2831 (1550, 1607); Joel 33; vin som haffuer en smuck farffue, oc naar mand dricker hannem, da er hand sur. HWR 269" i 1.; atso henge vå krantz giors icke behoft, naar vin er god, hand sælis vel dog. VI 5". — hunk.; aff vijn vi glade vorde, hun gifter ind ald glæden. TkA Il 161-692; her udi staar vinens rette trag, hun icke alleeneste ledsker men- nisken. Hors? (1685) 470. — fk.; der køgemesteren smagede den vin, Joh 29 (1550; CP: vinen); megen vin, IWR 94"; nogen vin (1615). Rsv" IV.319. — Steph I. 141a. — beruselse; Noe opvognæt aff winith. 1 Msb 92 (ÆB; 1550: sin vin; Vulg: ex vino; hebr 4703). JF badstue-, bitter, brænd- (ÅleIA 264, ovf. II. 51 be), kort-, iokryder- (II. 639418), lang-, lilje-, lække- (II. 738 b1), malurt(e)-, messe, nardes:, nælde-, skvil-, spisev., brænt vin (u. forskales, jf brænde 5) (I. till 41b)); efterv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
fk.
fælleskon (genus commune).
g.
grad (gradus).
hank.
hankon (masculinum).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back