Våning

Old Danish Dictionary - våning

Meaning of Old Danish word "Våning", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Våning can mean:

  • no. (sv våning, t wohn- ung)
  • 1) bolig, ophold; til hannom skulle wij komme oc giøre waning huoss hannom. Joh 142 (1524; CP og 1550: bolig; 1607: værelse; Luther: wohn- ung); (1889). DM VIL 326; Cimbrorum sedes oc voninge. Hvf I. 1 (PG 177:ninger); 100 studenter skulle haffue deris bequemme woning och werrelsse vdj studij gaardenn (1600). RU IV. 471; GomD $ 539. (ovf. II. 305b19); skal hand have sin vaaning udj ner- værelsen ved voris amptstue (1690). GhA. II. 280. —
  • 2) = vånhus; skal fornefinde grund och woning affhennes eller sæless (1578). DM» I. 114; wp- bøge en gordt, hwss oc woningh (1548). DM+ II. 78; degnen til V kapel ingen degnebol eller vaaning haver at bo paa (1571). KbSs VI. 467; bygge en vaan- ing. sst. Jf bolig 1). —
  • 3) værelse; vi myn faders huuss er mange wan- 10inge. Joh 142 (1524; CP og 1550: bolige; muligt i denne bet.; Luther: wohnungen); vduelge sig en kammer eller vonning imod sønden, CS 14. —
  • 4) etage; wiilll haffue samme hus forhøljgett' paa murenn emn wonning høgre endt som tillforne (1358). DS JL. 82. — Om end dette o. har fået indgang i Sv, er (if VSO) hele ord- stammen t. — Jf hvile, leje-, hyrev. 2—

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back