Vandel

Old Danish Dictionary - vandel

Meaning of Old Danish word "Vandel", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Vandel can mean:

  • no, (mint wandel)
  • 1) gen- gæld, erstatning; (1460). Barner, Fam. Rosenkr. I. dipl 106 (ovf. IL. 155bs8); then saagh war kommen til walgift oc forligels oc skulle ther gyøre ien ærlig wandel ok bøn (1471). DMs III. 268, 277; tilbørlig bood oc wandel) fore then vlydelige oc vgudelige ger- ning (1488). GBA II. 54; ath swo- danne gerninger skulle bliflve upyntheswa att hans nadhe skulle ther engen wandell fonge (1502). Rsv I. 28; (1543). DM4 I 58; ieg for nu vandel faar min store hane, ræffuen er fangen. HWR 54; haffuer hand giort och giffuit mig wandill och bøder (1570). DM JIL. 366; at hefine hans faders død, for huilcken drab hannem ingen vandel vaar skeet. Hvf VI. 90; for det andet maa skee tilbørligt wandel. Hvf VIII 26. —
  • 2) omsætning; disse folek bruge handel oc vandel met omlig- gende Jandskab. VAS fort 39; bruge thieris handell och wandell med ind- lendische (1591). DM II. 121; (1599), Rsv IV. xm; skulde deris handel oe vandel vere dennom fri for. Hvf VII 13; vores undersaatters handel og vandel udi Rydsland (1631). NAM Il. 356, — 8) forandring; tuetig ære km snart faa vandel. HWR 244 (= mt wandel. udg 1549 226).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚦᚽᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back