Trøg

Old Danish Dictionary - trøg

Meaning of Old Danish word "Trøg", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Trøg can mean:

  • to. (isl tregr, fsv trågher)
  • 1) = trøden; trøg gjerning gjør tynd næring. PSO I 156; øjet er et trogt vidne. sst. 481. Vist nok gengivelse af uvildigt v. (taget = uvilligt?), —
  • 2) snærpende, ubehagelig; sur aal og kaal er trøg spise. PSOt. 207; M. —
  • 3) vissen. M. Trø(g)e (trøje, trye), no. huk (> isl treya) trøje; diplois, trøge,CPV; (1528). FS I. 235; en szortt settheniss trøge (1524). KD IV. 391; — thorax, trøie. TV 36; Steph 1. 178b; Hex 233 (ovf. TIL 747bøj; TKN 6, 6" (ovf. IL 712 b17-19, 731b2), jf BadG 58; — DS III. 224 (ovi.lll 777 b2), jf Thors% 45; — (1023). DS» VI. 26 (ovf. TIL 723an); — I brwn floellss tryæ, 1 sort tryæ (1593) FS I. 284. — i talemåder; få en0 smallere t. 0: få det ringere; on smaler trøge skall thu well fa thiig staar all fore in werre plage. Kr v419. — gennembløde sin t. 0: drikke meget; Hex 283 (ovf. III. 14bs, frgd 0. ovf. u. bøde 2)). -— saa din seyer gaa udi en blodig trøye. KO b3'. — en skalk udi t., se ovf. Ill 90a28-27. — klæde af t. o: give efter; se ovf. IL. B43bs. — medrevne trøyer og lidet got at kowme hiem til lande. LyschG (1726) 17. — ofte om krop (person); som ikke vil sin trøye forskaane nogen tiid. KH5 — holdet. 0: holde ud, blive ved; dend suenske ey vild suicte, hand maatte dog holde trøje. AA Il: 5 hand med sin hær drog ud oc maatte holde trøje. Hex 35, 66 (ovf. II. 78049); du faar at holde trøje og med taal- modighed dig i din Jykke føje. Hel 49. Jf holde fod (u. fod 1)). — klappt t, se ovf. II, 592a8-5. — lade t. dl 2: vove sig; den støyer meest, sb mindst tør lade trøyen til. DV VIL 617. Jf lade 20 b). — huusbonds 07% er den beste tilsynsmand; blunder det saa vaer din trøye. Reenborg II. 253. — AB IL 222 (ovf. IV- g93bø); et mand (0: Niels Juel), der gikO s jevnt og vovede sin trøye. DV IV 306; med vaaben spille kand og 9 vel vove trøje. Karstens, Lykønsku t Fredr IV. 2; stridbare kæmper, som saa villig vover trøje.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚱᚯᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back