Strid

Old Danish Dictionary - strid

Meaning of Old Danish word "Strid", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Strid can mean:

  • no. kamp; — hank (sv strid, mut strit); then strid .. - sex monede mwnne han stande. Rkr i4". — hunk. (cv fsv strip); han skulle en gøre større mandom i denne strid, naar hun fonger ende. CP V. 2611; vil ieg sielff følge dig [1] striden, och naar hun skall begyndis. CP V. 40610-1; hu blant oss skal føre strid. Herren sagde: Juda skal føre hende. Dom 12; skicker Vria i striden der, som hun er haardest. 2 Sam 1115 (1550, 1607).s0— fit.; NAM V. 164 (ovt. u. from 1)); WD ok R haffuæ wunit 4 stryde i dagh. RD TIL. 9820 (= strider. CP V. 6419); offueruant met wtallige suare stride alle de lande. CP V. 35181-82; hand haffde vundet disse tuende stride. VIS 239; mu haffuer ieg været i attan stride. VaV I. nr 18 v33. — met mangæ strider oc stort arbeydæ. MR 16213-14, 3516 (ovf. III. 488bs6); ieg vand bode storm och strider, Rkr 14; RD IL. 1663 (= CP V. 1139); alle hans strider. 2 Kr 277 (1580, 1647); Sul klager, at Gud svarer hannem icke, men finder store straffer oc strider imod sig. GHD I. 439. — være til s. s: være i strid; være til striids med nogen. PG 511. JF gen-, s(j)elvs.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛁᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back