Skot

Old Danish Dictionary - skot

Meaning of Old Danish word "Skot", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Skot can mean:

  • no. (mt schot) en mønt (af on prøjsisk mark); ickun at haffue giffait 16 skott aff huer lest sild. Hvf VIII 132.sehottilie) bræddebeklædning,Panel; laqueare, hane bielke eller klednig eller skotilyet vnder bielke, CPV; bilke eller klæding eller sko tilie ynder bielke, Jaqnear, trabs, la Equearium. SmuH 12%. Jf isl skjaldpil, y skjeldtile, til(jje ndf. Ordet synes fra Nord. trængt ind i Nt, hvor det sr vanskeligt at forklare, jf SchuL. Skots(k), to. skotsk; en skodtz- kede aff guld. (1523). Allen 84; 1 skuadtz bøsse, 2 gamble skaadtz dag-gerte (1578). DS» VI. 183. — skære på skotsk 0: bedrage grundig, M. Om. Skotter som bedragerske) bisse- Schotte; Frisch II. 2223. — skotsk mozzopane?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
to.
tillægsord (adjectivum).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back