Sidvandi

Old Danish Dictionary - sidvandi

Meaning of Old Danish word "Sidvandi", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Sidvandi can mean:

  • no. (isi sidvandi) sæd- vane; (1487). Rsv I. 20 (ovf. III. 77250, skånsk). — Sidvan(e) (sæd- vån(e)), no. (æn sidvani, fsv sidhveni) sædvane; æfter then sammæ war kirkes sithwanæ (1407). DoB 316; (1462). Årb 1855. 24 not.; segle effthortherres sidwane (1483), GhA II. 59; effther gammel siiduane (1583). Rsy? IV. 147; NdM I. 90; en skik eller sidvane. SKP 693; — thit vdi mange aar haffde werit sidwone. JS II. 149; aff en Jetfærdig, ond sidvaane. SKP 694; — som det vor seduan der at klede viduer. CP. 369; thz er skrifftens sedwan, att hwn kaller en hustrw søster. Schroch 6; de giorde en seduan der aff. 2 Kr. 35% (1550; 1607: seduane); 1 Msb 29so; som det or almindelig seduan i all verden. UK e3; — effter som landssens sedwone wdwisser (1517), DVD 141; thet er aldelis optøgett emod all gammill seedwsane, ErU d 1"; hand følger icke hans gamble sæduaane. CS 15; — skall iek ther giffue arlig aff, som seedwaan eer (1508). DVb 128; (1561). KhS VI 178 (ovt. II. 703 bs); skallothet gan rett om kring y byen effter gammel! seduon (1598). HT I. 456. — fit.; alle mennisklig fund, statuter oc gamle sedwanne. LaurU 4; mange frem- mede oc wlofilige seduane. HWR 2, 103"; alle gode gamle oc nyttige sed- uane. Hvf 1V. 677; — ceremonier, skal hannum noget vppabalde. BD II. | seedwaaner. NMP II. 175; unde sed- 253; HM 4 (ovf. IM. 21502); icke | wanner mue bliiffyre nederlagtt. (1587). fordi Luther er then første, som haffuer | Rev" IV. 172. Jf våne: us. - Sid[sæd]- so vonlig, to. sædvanlig; tre mare danske forbedring, NMP II. 176. — fit.; Luc | siidvonlige breffuepenninge (1530). KD IV. 450; effthersom tiillforne haffner sdher gaffieg ey gom. Rkr e1” (seed, | weritt siidtwonnligtt (1540). Rsv" IV.); der som de end fuld well wide | 202; — ey verett hatfde sedtvonligtt till forst eloster (1537). Hsv II. 4; haffue deris lange klæder oc seduonlige skiul oc tilteckelse om deris iff. PIH c2; som seduaanlig er vdi liffs forscrifinge. Hvf VI, 159; som her til dags sædvaanligt haffver været. RFII 326;ald anden sedvanlig pasleg. TR? g1'. Jf us,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᚦᚠᛆᚿᚦᛁ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.
to.
tillægsord (adjectivum).

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back