Rist

Old Danish Dictionary - rist

Meaning of Old Danish word "Rist", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Rist can mean:

  • no. fiskeskæl. M. Vistnok fejl for risp, jf m. risp; Fdg "je 1753k2 S1: at sillen varlig omganes. sum den ey mister sin risp og riste = rispe. Rist (ryst, røsv. no. (gl n og fsv rist) 1) i nuv. bet.; rist, se u. tit. g bet 2) og 4); — tage vubrød oc stege det vel paa en ryst, SmdLb I. 87; Etym257 (u. erates); Steph I. 212a: NL 206: — (sv rost, mnt roste, ht roste. rdste); eth bradespit, en røøst (1495). DM: HL 285; (1509). DM II. 145; — milCPV (u. eraticula); KhS 1. 460a: er dit madoffer noget, som er stegt paa røst. 3 Msb 25: I Kr 24» (1550, 1647); (1578), DS» VI. 187: tinder hand en pølse. paa din røst. TEN 70. — ilt.:tister (1646). Progr f Herlufsb 1380,52; — flyre røster (1580). KD I. 376; (1611). Progrryst, ryste. PG 171. — komme af r. x komme godt fra det? ieg vill irve for sande vist, hand vill kommeaff denne rist. TK 78. — 2) rist (træm- mebro) som bro (for at hindre kvægs gång); indhegnet met kirckegaards mur. riste, stette, port oc andet. PIV 82; det laa fra degnegøarden oc til «dentst ved scholen, som da boede en psastede bager. Hvi VIL 24. Jf H.N Clausen, Levn 29. — 3) iuddelingeu på regnebrættet; Laurits e 6 (sign, e5) (ovf. III. 464); baffuer tu icke skilling y røsthen, tha tav gylleue op, oc leg i skyllinys rummed. sst eS sst få" (ovf. IL 5721). — 4) kurv til at si zennem; qvalus, en kurv.en sio-kurv, en rust. en sie. NI. 1419. Måske sammenblandet med ste. ss d. v. Jf kirkegårds-, kirke, næse skoler.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
no.
navneord (substantivum).
sv.
svensk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back