Port

Old Danish Dictionary - port

Meaning of Old Danish word "Port", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Port can mean:

  • no. havk. (= gin portr, fsv Coporter) i nuv bet; ter ey lonkt fran or endh statzess portth, han stor nw galtid lueter. MR 49-50: eensuoffr kaaber port... att arheyde oc løffte paa han—uom, naar han skulde løekes um aftenenTdmH a3"; dervaaren port mod synden, oc hand maalte hans vdskur. Ez 40.34 (1550, 1807),20; 44.2; den gamle port bygde Joiada . . . de tacte hannem. »vNeh 3.6 (1550, 1607). Jf ovt. IL. 459». — hunk. (< fsv porta, mnt porte, I jporta); porten, somvaar vend mod nord- en... maalte hand hendis lengde. Ez 40.n (1607; hank. sst. v 24); slaa til porten der paa stand, strax monne de den met mact opryeke, mand samlede hende op den gandske port... mig thyckis, hand rovkit hende fast. Reh 169. — fit, hude legse om kiuh vden renderne veh porterne (1496). KDTL 491; (1591). sst. UI. 451; bleff affhuggen imelltuende porter. Hvr VI. 35; porterrundt om paa templen, Buut" L. 11; med mur oc porter ladet forbedre. Lysch 51; (1639). DS IV. 93, (porte. sst.); bevaagede porterne. RF 126 (portene. sst, LOL); gangen for kirkegaards porter og laager tor de ud og indgaaende for- -hindres, Fdg'% 168583: — for p. gavesalmisse; til almisse for Langesø port Bonsdager(1571). DM, IV.295; uddelte iblant dennem almisze for porten (1581). Bricka og Gjellerup, Den dske. Adel. 1. 536; daglig for porten lod give al- misze, n. Vaurde, Ligpr. 0. H. Krabbe,h4" — for p. læstes stævninger; de paa torsdag sidstfjorleden] vare for Voergaards port og stævnede Jørgen Arnfeld (1642). Wulff 215. Jf ovt. u. brofjæl. — for p. 9: til (i) tvekamp; KD IL 90 (ovf. u. fordre 5)): sag atesindelig sjlfue sig til hug oc slag, fevteu oc for porten. AIBL 73. Jf Holb Ep IL 25: dueller» med hinanden uden for stads-porten; WIA 163, 280. Jf uden byen. Ab IL. 279 (ovi. a. and- vorde). — ny port, se ovfIL S68131 4, Jf adel-, bay, hjørne. jærn-, løn mave, pinep.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᚮᚱᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

hank.
hankon (masculinum).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back