Markesten

Old Danish Dictionary - markesten

Meaning of Old Danish word "Markesten", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Markesten can mean:

  • no. skælsten; skal iord ejeren sættesudi vedkommendes hos værelsze marke; stene og skæl eller legge store og kiendelig rener imellum deris iorder (1699). Geh. Ark. Arsb, VL till. 39. Smlgu. Fritzner?: marksteinn. — Mærkte), no.
  • 1) = mark; enhuer schal haffue sziin merck pas sziin fhemon (1564). Jydske Saml. IL. 159; alle vasre de brende met it merck, Vedel, 3ax0. 489; signum, brende oc merck, spas: quæs. Colding, Etymol. 1169 (j. form, jvfr. Varming. $ 70; Nuel. latinit. 1659: mærke). — dennem skulle de gifte en synderliz mercke oc kiendtegen (1615). Rosenv., Gl. L. IV. 326, — flt.; som war underskrofued med derisegne mercke, fordi de icke hafde iuseigle (1539). Hist. Tdskr.4 R. II. 509; ulle tvestukket mercke skal være afskaffet. sst. I. 541; uden alle gamle mærke vilde slippe. Vedel, Svend Tiuvesk. fort. c1'; gamle mercke daarer ikke. P. Syv. I. 486. — særlig grænsemærke;owergongethe mærke, Som: there forfædhern satte. H. Suso, 1 10.05 (= 1. terminos. Horolog. æt. sapientiæ.70). — mærke eller umærke »:et børnespil (hvor der kastes med noget, hvis ene side er mærket). Moth.
  • 2) felttegn, fane; de Suenske maatte vige oc giffuesigtabte, demisteder kong- ens mercke. Vedel, Viser. IL nr. 44.v. 35; iomfruVisne, som førde Danmarckis iercke oc hoffuit bannere. sst. IH. nr. 6 indledn.; er der nogen mereke, riget » etilhører oc icke oss. eller vor hustrue. Hvitf. IV. 618 (måske i bet. 1). —
  • 3) betydning; du (9: rigdom) est dog i høyeste mercke og meed forfænge- lighed. Kingo, Sjungek. II. 183. —
  • 4) tage m. på o: lægge mærke til; noto, optegne, tage mercke paa noget. Colding Etymol818(Nucllatinit 1046: legger m. til). Smlgn. isl. merki samt brænde-, bøddels-, en-, grine, græs, hjørne (u. hyrne)-, hore-,kar-, kende, lande, latter-, liljemærk(e) ovf. ogrim-, skæl-, sole=, sær-, tyv(s)- øjemærk(e) ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᚽᛋᛏᚽᚿ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
flt.
flertal (pluralis).
g.
grad (gradus).
t.
tysk.
æ.
ældre.
isl.
islandsk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back