Logmål

Old Danish Dictionary - logmål

Meaning of Old Danish word "Logmål", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Logmål can mean:

  • no.
  • 1) retter- gang, søgsmål; hwat som the sighe, bet skall bliffye stadhelighe, och inghen annen loghmaall skall emodh standhe (1361). Rosenv., G1.L. V. 66; (1452). 151. V. 307; maa handt forfølge andre hans lougmasl, lwadt wedt hamom or brott (1547). sst. IV. 221; (1562). sammes Gl. D. II. 322; 1V.79; n.D. Mag. VI 193: Vedel. Saxo. 198; for hand ick lerd ret at liusse forsin loumaall och at steffne lade. To- biæ Komedie 72; Secher, Retter- tings D. (1595-1604). 46; dica, lov- muall. Colding, Etymol. 301; Nucl latinit. 261; (1640). Fynske Akt- sk. L 30; idet de ieké ere mectige andre med longmaal at søge, A.Bernt- sen. II. 385: Comenius, Opladne Dør. $ 664 (se ovf. um. kværdag); at low. oc ræt med alle sine loumaal ocrettergang kunde for alle diss bedre hundlis. P. Resen. 281; dersom den, der søgis og tiltalis, vil strax giorligen rette for sig, da bør dommeren. overhannem ingen lovmaal at tilstæde. Chr. V. D. L. 1-5-10; lovmaal, tromaal, olssmasl, dølsmaal. P. Syv. I. a3, —
  • 2) dom; ham ikke havde burdet ud- sæde, lovmaal pas hans fælding og fred, Secher, Rettertings D. (1605- » 14). 143; sarfremt den, som tiltalis, onten frikiendis eller oc fyldistgiorer, hvis laugmaal offaer hannem til herre dag forhvertfuis (1621), Rosenv., GI. L. IV. 330. Efter Moth særlig: straf. —
  • 3) overenskomst? bonden, som nv samme gaard i were oc brugelse luaffuer, schall then beholde, tiil saa lenge hans lagmual er vde (1587). D. Mag, IV. 67-68. Smlgn. isl. ligmål; mSeblyter: laghmal; Lund: laghmal ;somt baglovmål ovf. og mål ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚵᛘᚮᛚ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
isl.
islandsk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back