Loft

Old Danish Dictionary - loft

Meaning of Old Danish word "Loft", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Loft can mean:

  • no.
  • 1) i vuv. bet.; solarium domus, loft. Turson, Vocab, 49; H,mith, Lih. voc. tat. 219 (u. coutig- natio): lacunar. lofft. Colding, Ety-; mol, 691, 1276 (u. tabulatio): Nucl.tinit. 701, 1828; cæli værnles tem- pla, det blaa loft. Steph., Nomencl. I 42. denne haffde mange lofft fulde aff korn. Tidemand, Post. IL 94;tabulsta, lofft, serféipære, M. Pors, De nomenclat. 57: de høye loffte.Wallensbek, Ptochotroph. Holm. topogr.T; at meget vase for oc strøe sivr iekun tomme loffte. Gerner, He- siodus. 206; om skjønt mand forraad har af korn pas sine Jofte. Sehested, Pigernes Spejl. b2". — have væretmed at sætte Per af loftet o: er dristig og snild. Moth. — sætte stnen på loftet 0: gøre støj. Moth; skal duda stuen just imens pas loftet sette. Thura, H. Rostgaard. 39. — gå på loftet med kutten 0: gå bort for at forrette sin nødtørft. Moth. —
  • 2) stokværk, etage; ett stenhws tw loft høgt (1524). Hørdam, Kirker og Klostre. till. 175; talt ned aff »det, tredye Jofft och døde. Ap g.20) (Chr. Pedersen, 1550, 1647; 1524: søved: (1559).R osenv.,G1.D. I. 276; Vedel, Saxo. 446; (1578). n. hist. Tdskr. V. 139; om samme slot er mange lofte højt. Hexaem.55; (1639). D. Saml. IV. 91; disse forgemacker, der ere sas mange lofft høye i veyret. B. Tott. III. 208; (1666). Bruun. 9; som jeg en bygning kunde mig vel femloft høj for kiøbe. Bording. IL 59: (1688). Kbhvns.Dip1 VIt.251: (1690). D. Map. V. 277, 279. —
  • 3) et stok- værk, som ikke er det nederste; nar som hand sidher paa sith konge- lige loBt oc sæde. P.Eliesen. 154. — sa fulde hand Mettelil, grøffuens dater, y synn lofft och innd. Grundtv., Følkev. V. 984; saa ganger hand thiF den samme lofft, som herre Peder lanesst. IL. 327b (= det s. I. P. Syv, Viser.1695.658). Fk. er påfaldende,da ordet gennemgående er ik. i de nord. spr. —
  • 4) dæk; ofverlog, loft, der sehifihoden. Comenius, Orbis pict. 364. — 5) sanghund; lofft paa zitter eller lut. Colding, Dict. Herlov. Smlgu. isl. lopt samt høge-, kulloft ovf. og segelloft ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
t.
tysk.
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
isl.
islandsk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back