List

Old Danish Dictionary - list

Meaning of Old Danish word "List", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word List can mean:

  • no. hunk. (< isk. sta) 1)ste; alteret recker hen op til listen, den or en spand bred, oe det er hendis høyelse. Ez. 48.13; der gick vn list, sst. 43; dw kalt oc vøre et bord, og gør en guldkrantz. der vfluen omkring oc en list omkring. 2. Msb. 25.9 (1550,1647); de wdderste lister erre paa canterne met sølff beslagen langs ad och denn judersto list med perllemoer jndlagt (1650). D. Saml. IL 190,— 2) strim- mel, bånd; fascia, baand, list. Col- ding, Etymol. 406; Nucl. latinit. 764. — den højre hans arm, hvilken han bar i en løst eller hasnd (1585). D. Saml. 2.R. VI. 347. Jyfr. Var- stming. $ 80: 3.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
hunk.
hunkøn (femininum).
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Back