Lim

Old Danish Dictionary - lim

Meaning of Old Danish word "Lim", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Lim can mean:

  • no. lem; se, huræ hans hender. arm oc ander hans lim vare fulle aff saan. H. Suso. 3148; scal ise ether lymme synder slide. Hell, Kvinder. 83.05; lathæ tegh hwgge lym fra lym. Romant. Digtu. HL 315 (= lem. Chr. Pedersen. V. 23.5); GI. D.Bib.3.Msb. Li; ichj er med od eller med æg soer giord, ey heller lime sønder- slogne (1555). Dipl. Viberg. 308. — alle thine limmers lethemoth skyldes fraan hwert annet. n. M. Pet., Lith. 1.125; hun (9: kirken) adspredis vdi sine limmer. Pallad, S. Ped, Skib. e2; saligt er det li, hannem baar, oc san de limmer, der met vasr. Psalme- digtn. I 32. — legemet er icke en 4lem, men mange. 1. Kor. 12.4 (Chr. Pedersen, 1550, 1647); tror ieg, at ieg er en lem i demne sande kircke. Tidemand, Sjæl. Urtegd. aa3; lemmer. sst. 286"; huor aff hand ont haffoer offuer den lønlige lem. H. Smid, Lægeb. I. 135, 146: huer at være en gafinliglem.n.Hemmin gssøn,Ligpr. o.Herl. Trolle: cT; Vedel, 82.x0.75, 410; sit sst. 99; en lem i den hel- lige kirke. Jak. Alb. Horsens. d1; Hexnem, 271 (se ndf. u. ukurerlig); B.Tott.I 120; lemmet. sst. III 329; Steph. Nomencl. I. 244 (u.torpor); hver en troeløs lem tilstoppede sit øre. Kingo, Psalmeb. 340; lad være hver en lem, hver been, hver seene sveder E. Naur. 84". — nogen sug, ther li. lemme eller erre er unrørendis (1551), Rosenv., GI. L. IV. 242: nouen lems afhug. sst. V. 267: lemmer. (1562). sst. V. 41. — konger haffue mannse hender oc gen, men meyett attskilligeuleemmyr. Er. Koterod., En chr. furstes undervisn. 24; som invor- porerede lemmer udi det svenske rjge. P.Resen. 151. Ordetertk.i Pontopp., Gramm. D. 145; lemmer, sst 175: ik. i Højsguard. Grammativa. 578. Smlgn. sl. lim og limr; Lund: lim samt mandelem ndf. — lem fra. lem »: led for led. Moth. Smlgn. fra 4) ovt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back