Like

Old Danish Dictionary - like

Meaning of Old Danish word "Like", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Like can mean:

  • gu. synes om. Moth. Ord- ; som iformen synes snarest norsk, jvfr, Aa- sen: lika samt lige 3) og 4) ovf.Likke (lekke), go. slikke; ieg ved svel, huorledis ieg skal honning licke. Herm. Weigere.35"; han lickede oc berren alt met sin mulé. sst. 215 (= mi. lickede. Schridersudg. v.5139): ieg skulde saa mustre dig ud, at hunde skulle licke dit blod. Sthen, Hus- raad.r3; lingo, slicker, lieker. Col- ding, Etymol. 686: Steph., No-z mencl. IL. 850; Nucl. latinit. 767; muss, naar de ltcke salt. H.H. Skon- ning, Mirabilia nat. 256; katte, der licke oc læge met forfødderne. sam- mes Hyklerkonst, b2; B,Tott. HL; høfvidske folck recker icke tungen ud oc slicker læberne eller licker paa ; dem.Comenius,Opla«ue Dør. $559. — lekke (slikke). P. Syv, Cimbr. Sprog. 192; dyrt smør, som slikkes af en hegle, og hunving, som lekkes af torme. P. Syv. I 130. Smlgn. mt. licken (se Sch. u. L.); ht. lecken.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
go.
gærningsord (verbum).
ht.
højtysk.
n.
norsk.
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back