Lektør

Old Danish Dictionary - lektør

Meaning of Old Danish word "Lektør", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Lektør can mean:

  • no. forhøjning, pulpi- tur; dett gemene folch pan lechteret sagde (1630). Kbist. Saml. VIL 670. Smlgn. Du Cange: lectorium 1; Sød- erwall, Ordb.: Jåktare samt Mulb. Diall.: lægter.Loktie (lejse, lexe). no. 1) læs- ning, forelæsning; effter louens oc propheternis leydze. Ap. g. 13. (1950; 1607 og 1647: lectie; 1524: løsning); de tilstæde huer st høre theologiske leyser. Hvitf. VIII 148, 224; denne hertug Christians udfryetighed pleyde Philippus Melanthon vdi hans leytzerhøilig at beromme. sst.[X.a1'; (1611). Rørdam, Univ. Hist. IU. 225; jeg mantte blitve træv af første leitsHexaem.39, Jyfr.Holb.M. poet.Skr. i lålle.(vwLiebenb.).489.—2) læsestykke, lektie; »venites er ophofftilleczer til otæsang. Lucidar.11; en leytzeænthen tagen aff prophete bøger eller apostelig serifft. Er. Roterod.,En kort und- ervisn. d1; ieg vilde vel sige, huo leyserne sang. Herm. Weigere, 267 — saare fas monne blant hans hoff- sinder vere, der ham vilde nogen god leytze lære, Lyndsay., Om Monark- ier. 160; som icke kand lære den leidse, B. Tott. IML. 11. — 3) klasse; skolen, ov the skulle sidde i thend offwersthe ledtze, som eere best leerd, D, Mag. VI. 384; cen schole, saa skal hun deles i flere lectier. Kirkeor- inans, h2"; tog sig for at dictere hende (0: postillen) ord fra ord for sine disipler, som sade i hans leytze— i skolen. Hemmingssøn, Postilla v. Rerav. dedik. 4; clatses, lectie m udi skoler. Colding, Etymol. 227; (1634). D. Saml. [IL 94; (1643). Rosenv., Gl. L. IV. 461; kom hand. derfra til Othense-schole oc blef sat i fjerde lectie (1654). Khist. Saml. IL.185; dend (0: skolen) deelis i lever. Comenius, Orbis pict. 291. — 4) klasseværelse; auditorium, locus, ubi auditur præceptor, leigse. Coldinz, Etymol. 96; Nul. latinit. 54: wdile lectirne lange borde aff axk (1646).' Progr.f. Herlufsh. 1880. 44. Smlgn, DuCanye: lectio; Såderwal,Ordb. låkze samt abecet-, bordlektie ov!. (se I till 1, 40) og mester, tye-, glosse- lexe ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛏᚯᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
t.
tysk.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Danish.

Back