Land

Old Danish Dictionary - land

Meaning of Old Danish word "Land", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Land can mean:

  • no.
  • 1) i nuv. bet. fk.; Jen gieffuiste ridder paa ald den land. Grundtv., Folkev. IV. 2754; sinn tæderne land. Ranch, 145. Jydskhed, ordet er gennemgående ik. i Nordiskog Tysk. — fit,: hans slæcth kom først tijl tesse land. Rimkr. a3; hwilke land. sst. 33"; Chr. Pedersen. V. 135.015; andræ fleræ land. n.D. Mag V.165; landæ, sst.; andre land. Tide-so mand, Hierusal. Forst, b7; de hed- niske land. Pallad., S. Ped, Skib. c5%; baade her oc saa vdi andre land. Herm. Weigere. 34; Vedel, Saxo, fort. 4, 7; udi disse lande. sst. 4: findis vrag i aabenbare søe uden for alle land. Chr. V. D. L. 4-4-5; frem-e mede lande. sst. 4-5-1; der er kriv i alle land. P. Syv, II. 133. — lande, B.Tott.l.a3, 79; Pontopp.,Gramm.. 171, se også u. 2). — til land »: på landet, til lands; veyæn tidb saa vell thel landh som tel strandh, Mandev. Rejse. 5.9; schall skee au- griff tiill wattnn oc tiill landt (1525). n. D. Mag. V. 35, 165; Arrebo. IL. 129; hvad heller ieg er til land eller vand. Psalmedigtn. I. 197, 210b; Bording. I. 20 (se u. eftertige ovf.); hvad du giør til land og vaud. Kingo,» Psalmeb. 262. — till lands. P. Elie-; sen. 150: — til lande »: til landet, hjem; han vilde fare hiem til landæ. Romant. Digtn. IL 185: sas ath jech matte kome til landhe. sst. I. 249; om wij wille hjem tijl lande igen. Rimkr. bl, n5; ther ieg kom tijl laude igen. sst. 12,13". Smlgn. æ, sv. til landa, se Såderwall, Ordb. u. land. — til lands 2: på land; sætte hand sin kaas at Helgehatfuen, trandde hand der til lands. Hvitf. IV. 289. —
  • 2) landsdel, landskab; alle oc huer Danmarcks riges inbigdes mæn, i huad som hælst rigens land the i 10bo. Geh, Ark. Årsb. IL. 27; vdi Sie- land, Fyen og Skaane oc flere land vdi det tal (1538). D. Mag, I. 249: vdj lige maade skall holdis vdj Siel- landt, Skone oc andre lannde (1559). sst. II. 98; (1540). Rosenv., GL. IV. 199: lanndsdomere uti vore lannde, Laalanndt och Falster (1560). sammes G1.D. II. 283: I 287, 273; IV. 146; de fire særdeelis smaa lande, Hveen,Amager, Møen oc Samssv. A. Bernt- sen, I. 48; vornederettighed i de lande, som det hidindtil brugeligt været haver. Chr. V. D. L. 3-14-1. Smign. S0d- ervall, Ordb.; land 4). — Smlgn. ager-, Blå-, Blåmænd- (se I. till, 38); fader-, fjende-, frede-, fæ(de)rne- (u. fader),Græker-,Judland ovf. samt Mor-, mærsk-, Norder-, Nordjut-, Nørjut-, up-, over-, skade-, Svidser-, sønder-, 3Søndrejut-, tyde-, uden-, Val-, oland ndf,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
fk.
fælleskon (genus commune).
g.
grad (gradus).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back