Kyndug

Old Danish Dictionary - kyndug

Meaning of Old Danish word "Kyndug", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kyndug can mean:

  • to.
  • 1) = kundig 3); keiseren vilde mæt kyndugh tulæ gerne huæruet theris hugh. HellKvinder. 66.21; naar kyndegh kommer till klogh, tha haver klogh tabeth. P. Lolle. ur. 118 (= I. callidus); de ere san køndu, at de selv kunne frie sig fra Tyrken. Orion (kvartalskr.) I. 4; vafer, kyndig eller træsk. Vocab. 1514 (s3t. u. versutus). Smlgu. $0- sderwall, Ordb.; kyndogher. —
  • 2) — kundig 1); at samme konst ikke alleneher vdi riget motte bliffue mett tiden kyndig (1589). D. Mag. IL. 261; vdi lige maade skal rettis offuer dennem, som giør imod fore fred, om den dennem er kyndig giort. Hvitf. V. 25 (— kynnet er. Dipl. Chr. f. 20); den strjdbare Abner af skrifften velkyndig. Wallensbek, Ptochotroph, Holm. topogr. 1; af almanacken er des kyndigt, at fra jul viger paaske-fest i det.ringeste tre maaneder, Comenius,uOpladne Dør. $ 779; jeg begierer, at denne min. bekiendelse maa bliffve alle Guds ords tienere kyndig oc vit- terlig. P. Resen. 204. — en stor sum penninge, huilcken hand haffde der nedsat hos sine kyndige oc venner. Vedel, Saxo. 390 (også i udg. af 1675, mulig trykfejl for kyndinge, se d.0.). Smlgn. land-, retkyndig udf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚦᚢᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
n.
norsk.
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).

Back