Ky

Old Danish Dictionary - ky

Meaning of Old Danish word "Ky", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Ky can mean:

  • 2. (1550, 1607): henge der en kaabe oltuer, hun skal dragis vd. Tide- mand, Post. [I 95%. — Henning Wrang grønt klædhæ til kobbæ el. kirtel (1474). n. D. Mag. V. 205, 206; Tlendrik Hanson en kaabe (1503). D. Mag. I. 298. — gå med k. over hov- sdet var en skik for sørgende (og ved kirkegang); skall ingen gaa med koben paa houedit, nar the følger brud, born till kireke, vodtagit syge vch sorgefalde. quinder (1563). n.D. Mag. I. 276; om nogen halfuer mist sin neste slechtte, tha thenuem utt thill-stedes att gange medt thieris kobber pa hoffuit wedt en half aars tiidt (1607). Progr. f. Ribe. 1885. bil. deris huse mere end ... och fire par ieg icke til Joab hobe, paa hannem taar ieg vel kaste min kobe. Runch. 63. Smlen. Grimm. Wb.: kappe 647 — tagek. fra o; erklære for skøge: som hwn kierde for meg, att hand wille tage konen fran hendis piige och tallet hender sandske ille tilk Alleu, Aktstk. 12. Jvfr. Busenv., GL L. IV. 10%: dog sa& at the (0: skøver) ey skulle bære uogle kaaber, pan thet mand thennom kende kand fore andre sandequinner: Jydske Sami. If. 145. — en tørblødt K. : skam: met saa dan hemelig spant sagde den snilde iomtfru bannem ney. af hand maatte drage haanlige met en tørbløt kaabe fra hendis faders guard, Vedel, Saxo. +t Efter Moth: ta afslag ved at bejle, men hun støtter sig vistnok kun tilre anf. st. Smlgn. terblodt ndf. Jvtr. Grimm. Wb.: kappe 7b. — sætte klud på ens k., »e klud 3). — hand skal sin kaabe efter været. vende. Herm. Weigere. ir. — ?) dæk- ning (på et dige); kaabe paa en brøden ierde. Ranch, 63ir. (jvfr. kaste sin k. på ovf. u 1)). Smigo, Brem, Wb, U. 736: kappe). Smlun. hovedsmuts)-, hæders-, klukke-kåbe ovf. og palte-,skjule-kibe ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back