Kvittebrev

Old Danish Dictionary - kvittebrev

Meaning of Old Danish word "Kvittebrev", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvittebrev can mean:

  • n0. = kvittans(e); haffwer jæck gjort i hans myonæ for the andhre iij: løuhe ' mark swo, ath ham nøgher æffther thi, som thet qwitte bre vdhwysær (1395). Molb. o. Peters. 40; at han ængin rækenskap aff thøm hører oc thøm ey quittebreff siffuer. n.D. Ma 8. VI. 255; stathfeste wy alle the quitre- breff, som han vågiuet hafuer, Dipl., »Chr. I. 40; Rosenv., GI.L. V.527;ffverge samme gieldt mett eedb, quitte- bretf oc beuisning. Rosenv., G1.D. II. 126. Smlgn.Schlyter: qvittobrelt.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᚽᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back