Kvist

Old Danish Dictionary - kvist

Meaning of Old Danish word "Kvist", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvist can mean:

  • n0. 1) i nuv. bet. (lille gren)hank. ( isl. kvistr); affbrød den øfuerste quist oc førde hannem til Kremere landet. Ez.17.4; Joh. 15.1-2; er det raadeligt at rætte quisten, men hand er vng, paa det hand icke skal bliffue krasgit, naar hand voxer til. n. Hemmingssøn, Om Ecteskab. 303; tag saa den qvist oc skier han- ,nem til Block, Horticult. Dan. qui114; — dett var aldrig saa liden en quistt, hand tog io huden aff mitt brøst. Grundtv., Folkev. II, 3992 (= hun sst. II. 397a, 400). — det minste gres, det minnste quist. Ranch.182. — ft.; disse ny plantede olie- grener oc quister. Lyschaud. 697; spirer roden dug op alle honde quister aff sig. Jersin, Via vitæ. m5; konger,dronninger og deris skiønne qvister. xBording. HH. 306. — quistæ. Arne- magn.Hdskr.or.187,45.4: Mandev. Rejse. 171. — komme på en grøn k. 0: få det yodt; icke drage læde paa dem oc vere laaie oc forsømme- lige, om de ville komme paa en grøn , gvist. Sthen, Husraad,f5', Smlyn. sv. komme paa grøn qvist og nuv. k. p. en grøn gren. — 2) knude, knast; centrum, quist eller knorte inden udi træ eller marmorsteen. Colding,Ety- mol. 200; Steph., Nomencl. I. 170; jo meere hand saa faderlig vil jevne 'kiødetz syndig qvist. Psalmedigtn. 1.372a. Smign. Aasen: kvist 2) samt pode-, pære-, ympe-, æbelkvist ndf. — 3) midtpunkt. Moth.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
hank.
hankon (masculinum).
isl.
islandsk.
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back