Kvedentivskrivelse

Old Danish Dictionary - kvedentivskrivelse

Meaning of Old Danish word "Kvedentivskrivelse", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvedentivskrivelse can mean:

  • no. = kredens 1); komme efftherskreftne gode mend mett kongl. majestets credentiv schriffu- else, at haffue thennem betroede ikongl. majstts ærende, hues the tha haffde at foregiffe (1568). n.D.Mag.VI. 42. Kred(s) (krejds), no.
  • 1) i nuv. bet.; hand vil dømme iorderigis kreids. Ap.g. 17.3: (1550; 1589: kredz); bisper, sprælater oe domherrers chor stod her i kreitzen. Ranch. 21; Herrens engle staa nest om hannem i en kreitz. sst. 102. — sas kand den himmel høj af vor fornuftis sand forstaais ilde, om vi ej sal cc loft oc kredser os ind- bilde. Hexsem. 55; de krigs-hoveder, som skulle stilles for de tydske kreeds- ers magt. Bording. I. 315. — særlig den kreds, i hvilken der skal wDkæmpes en tvekamp (el. kamp mellem to partier); gick saa i kredzender, som kampen skulde staa. Herm. Weigare. 262, 261; de bleffne baade ene i kredzen, den ene kæmpede aff styreke, den anden aff list. sst. 265, 274; kred og kret. sst.264” (somrim ps& eed = nt. kreit. Schriders udg. v. 6267-74); de skreff kretzen pas den iord, the traad ind kemper stercke, so kde vilde daa ticte, Grundtv., Folkev. I 2260. — ik. 0: i tvekamp; ieg binder her obenbare til ath møde i kredz mod kong Burmand. Chr.Pe- dersen. V. 167.19; spurde, om han pile ene gange i kredz mod en aff hans fiender. sst. V. 276.21; vdbød hannem selv vdi kreds oc sammesteds slog oc nedlagde hannem. Lyschand, 138. —
  • 2) en leg med kugler el. runde brikker. Moth. Smlgn, Séderwall, Ordb.: krez (formerne: kreys, kreytz. sst.); Sch.u L : kreis0oc. krete;' Grimm, Wb: kreis IL. 2 og 5c samt krends ndf,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᚽᚦᚽᚿᛏᛁᚠᛋᚴᚱᛁᚠᚽᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
no.
navneord (substantivum).
et.
enkelttal (singularis).
ik.
intetkøn (nevbram).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Back