Kvartermester

Old Danish Dictionary - kvartermester

Meaning of Old Danish word "Kvartermester", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvartermester can mean:

  • no.
  • 1) en embedsmand i hæren, der sørger for indkvarteringen; As- mus van Waren, kongen af Danmarks kvartermester (1535). D. Mag. 4. R. 111. 167; kvartermester under Conradt Pennings regiment. sst. IH. 278. Vel — senere regimentskvartermester. —
  • 2) rodemester, oppebørselsbe- w ktjent j et kvarter af en by; naar pant tages, skal qvarteermesteren en- hver gas med i sit qvarteer (1699).Geh. Ark. Arsb. VI. till. 34. Moth har formen: kortermester i de endnu brugelige bet.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛏᚽᚱᛘᚽᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

no.
navneord (substantivum).
g.
grad (gradus).
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).

Back