Kvalm

Old Danish Dictionary - kvalm

Meaning of Old Danish word "Kvalm", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvalm can mean:

  • 10. — kval; qualm aff en offn som lijmoffn eller teigluffo, vaporatio. Colding, Dict. Herlov.; vdi stoor damp oe qvalm. Hexaem. 7; hafver røg oc qvalm,damp oc taage formørcket dem. Hiør- ing, Leyres Politie. h87; Jam- mersm. 3; qualm, røg, damp der éndis, S. Povelsøn. 528; Psalme- mdigtn. I. 3622; himmelen oc hafvet vare fulde aff røg oc qwalm aff den jåelige skiuden. P. Resen. 145; hand sane, hvor funker fløye blant den op- mulmed qvalm, der skiulte soelens pye. Don Pedro. 34. — i overført bet. uro; seer her for unge qvind', hun oc- san nu forsager siv ungdoms første qvalm oc alle galne flager. S. Terkel- sen, Chr. Hustru. 1, til dels endnu brugeligt, jvfr. V. S. 0., Molb. O. samt Ordh. o. Gadespr. Smlgn. sv. qvalm; Brem, Wb. IL. 393: qualm; Schitze, Holst. Idiot. [IL 2354.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᛚᛘ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
n.
norsk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back