Kværsidder

Old Danish Dictionary - kværsidder

Meaning of Old Danish word "Kværsidder", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kværsidder can mean:

  • no. lejer. ind- sidder. Moth. — Kværstad (kvar, -sted), no. fred, ro; slig uhørsomhed oc forræderj at nederlegge oc afstille, landet igien til rolighed oc qverstad at omvende (1551). Chr. HI. Hist. supplement. 105. — skal samme fælledsskov uw strax lyses og komme i qværstad, saa ingen lodseier derman hugge (1581). Hist. Tdskr. IL ]136, 137. Jvfr. Molb, Gloss. — mæle (ud)i k. 2: erklære for fredlyst, urørligt; at det mælis i quarstede, at det ey røffais oc plyndris, oc intet der fra tagis eller oppebæris. Hvitf. IV. 113 (= sv. qwarstadn. Suhm, Dmhist. XIV. 618); da skal godzit myndis. och meldis. (der bør vistnok efter not, 32 sst. læses: melis) udquerstedt, doch haffuer hustruenn macht at føde seg deraff. Hosenv., GI. L, V. 539. — stande (ud)i k. a) stå urørt; i alle schiudsmall tha bør gotzeth at sta i querstæthe, til den fornefnde tiidh ær ude. D. Mag. 3. R. 1.193.—b) stå hen, være stillet i bero; skall altingeste stande udi querstatt, indtil saa lenge for" gode mendh komer theroffuer (1539), Rosenv.. GL D, UL. 107; for dielssmaall uti sex aar haffver standit i stille vcb qverstadt upaatallit (1558). sst. Il. 945; I. 172; sagenn tha er opthagenn aff koning Christian thend første att stande udi querstade for alskøns pas talle (1590). sst. IV. 198. Smlgn. Schlyter: qvarstapa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚱᛋᛁᚦᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back