Kvænes

Old Danish Dictionary - kvænes

Meaning of Old Danish word "Kvænes", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kvænes can mean:

  • se u. kvinde. — Kvær (kvar), to.
  • 1) stille, tavs; vy allæ størtæ nether thil jordim oc lowæ ther kwæræ, som vy hadæ wærit dødæ. Mandev. Hejse. 1802-28; Romant. Digt. II. 217; thi qwær ok sæt fingeren på thin mwn. Dom. 18,19 (GL D. Bib.; 1550: ti stille); wii tawdhe saa quer. Rimkr. h2; Hr. Michael. 48; tiger qwerre, siger ickeaadanne ord, Chr. Pedersen. I. 81, 331; Br. Rus. 6; D. Skuesp, 68;n. Bruun, Viser f, Retmt. 36; bed foleket vere quert oc stille. Hege- lund, Svsanna. 25; hand bleff deruffuer quer oc stille staaendis. Fvitf. IL 141; hvad som priisligt er, ej bør at ties qvær. Bording. II. 216; naar gald og penge begynde at tale, maa fattig mand tie qver. P. Syv. I. 430;»t. Reenberg. HI. 22. — stath her nw quar. Romant. Digtn. HL 2.40 (= quær. Chr. Pedersen. V. 48); quer. sst. III. 81.10; de taude quar. Herm. Weigere. 14", 172, 235; qvær sive qvar est udjectivum, silens, qvietus. Pontopp,, Gramm. Dan 331. — stå kv. 0: stå hen (ikke holdes); alle herredsting skulle staaeverre efter denne dag indtil s. Bar- 3 tholomei dag (1612). n. D. Mag. II 173. — blive (sidde, være) k. 0: blive (0. 3. v.) tilbage; siuth dunæt af hænnæ (o: en gås) oc thoc swa, at thæt wære quært i huthæn the små pinnæ af dunæt. Arnemagn. Hdskr.. 187. 60.25; lat thæt hwitæ wt løpæ,, oc lat thæt gulæ wæræ quært i æggæ-kalen, sst. 63.50; han stodh op ockik ath sowe, folkedh sadh all qwern. stil howe. Romant. Digtn. I. 3 ( igen, sst. II. 138); siger du oc sametil mig, ieg ey haffwer lyst til dig, ieg wil, du skalt bliffve qwær. Jammers. 241, —
  • 2) afgjort; om han pas mangler inden dette og ss. Philippig Jacobi dag førstkommende... ud-e hannem sin tale, eller skal det blive en stille og kvær sag (1586). Hist. Tdskr. 6. R. I. 101-2. Det ert oftere ikke let at afgøre, om ordet skal betragtes som et ubøjeligt to. el bio. jvfr. Rydqvist. II. 413. Smlgn. Lund: qvær; Rydqvist. VI. 364: qvar; isl. kyrr.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚿᚽᛋ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
æ.
ældre.
bio.
biord (adverbium).
isl.
islandsk.

Back