Kusp

Old Danish Dictionary - kusp

Meaning of Old Danish word "Kusp", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kusp can mean:

  • to.
  • 1) rask, bevægelig; agllis, knap i vending. Colding, Ety- mol. 24, 38 (u. ales), 812 (u. pernix), 1285 (u. tagax); Nucl, latinit, 17, 1226; hand til beens var knap. Bor- ding. IL. 394; Herodes driller ham, hans knegte ere knappe at kaste over ham en narrekappe. E. Naur. 17; til syaden Eva var for knap paa hamnd 90 food. sst.13%. — Som bio. hurtigsnart; hand skulle fly dette folck knap ind paa slottit. Hvitf. VIL 271; isg achtør nest Guds hielp knap att komme y keyserens thieniste (1604). D. Mag. HL. 367; loed slotzfogden, som hand wille gan den wey, men wente sig knap. Jammersm. 29; (1686). Håbertz, Aktstk. om Århus. II. 271; hver smule kiod i skal mig skaffe knap igien. E. Naur. hk3" (her mulig i bet. nøje)let til at blive vred. Moth. Smlgn. Aasen: knapp og knappt; Rietz: knapp og kvuappr; Molb. se kap. (on brugeligt BE sæland. vir. ædrelandet.ar. 21; Wolff, To Samfundsonder.61.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛋᛕ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
bio.
biord (adverbium).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.

Back