Kunstig

Old Danish Dictionary - kunstig

Meaning of Old Danish word "Kunstig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kunstig can mean:

  • to.
  • 1) klogtig, dygtig; ey konstig er ieg, ey wiis, ey sild. Hr. Michael. 68; vor han meget konstig pas alle honde leeg. Chr.Pedersen. V. 179.25; the konst- ige och wiissø schulle bliffe thill gecke. Kortvending. v. 251; en Finne, som var meget fix oc konstig paa sin konst, der hand en gang Dleff vred paa en anden Finne oc vilde forgiøre hannem. Wolff, Diarium. I 97; den fiende, der var saa kunstig paa at ødelegge byer oc stæder. B. Tott. II. 204. —
  • 2) listig; dieffuelen, som koustig er at bedrage mennisken. Chr. Peder- sen. I. 184; the waare icke heller san konstige at driffve thette scbalkhed som Luther. P. Eliesen. 130; NielsEbisson, du est en konstig mand, huore du kandt icke offuer komme, tha riider thu laangtt ther om, Grundtv., Folk- ev., HL 5172. —
  • 3) trølddoms-yndig; sige mig det god maræ, mon du est en kunstig quinde. Grundtv., Folkev. I. 46& (jvfr.sst. IV. 601 b); en kone, der var saa konstig, at hun kunde skabe sig til en ulv. Uden Hoved og Hale. A. 1, S. 5. Bet.ade sig ikke altid bestemt adskille. Smlgn. Stderwall, Ordb.: konst- ogher og ukunstig ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᛋᛏᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
t.
tysk.
et.
enkelttal (singularis).

Back