Kunst

Old Danish Dictionary - kunst

Meaning of Old Danish word "Kunst", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kunst can mean:

  • no. hunk. (cv sv. konst; t. kunst) 1) i uuv. bet.; denne læge- doms kunst hende bruge de alle. Herm. Weigere. 2957; ath saadan kunst motte blifge diss liusere for huer mand ydermere, end huu her til dags haffuer verit. A, Oelsen, Regne Bog, fort. 3, p7'; denne kasnst kand hand oc bruger hende. Tidemand, Post. II. 87%; de staadere paa gaden kunde denne kaanst, overmaade vel, de haffue hende nc vndertiden vel behoff. sst. I. 89. — 2) dygtighed, list; mackthen gaar offthe foræ konsthen. P. Lolle, nr.57. — 3) trolddom; hwn skibede thet medh kwnst saa, then samme afften kam hwn thæræ ... hwn gier och medh kwnst tha, at jogen mand hinnæ ssa ... hwo øved sin kwnst snart igien, then samme nat kam hwn hiem. til lande. Romant. Digtn. HL. 39; han medh kwnst skicker thet til, thet blomster faller, paa hwem han wil. sst. 1 324 (= met gerninger. sst. UL. 322; jvfr. gærning 3) ovf.). Se også u. kunstig 1). Swlgn. ist. kynstr; So- derwall, Ordb.: kunnist 3). — især i forb.: (den) sorte k.; koglæræ oc mestæræ aff sortæ konsth oc vdi te andræ forbudnææ diæfuelsens conster. Mandev. Rejse. 1819; Brandt. 291.17; en mand, huilken haffde til forne brugget thend suorte kunst. Ap. g. 8,9 (1524; Chr. Pedersen; 1550 og figd. overs.: traaldom); Chr. Pe- dersen. IV. 222; V. 507.10; the, som bruge troldom oc then soorte konst. P. Eliesen. 285; sorte kunst efteret latinske nigromantia, kommet af rexgopurtsia fra dem, som oordet ej forstode. P.Syv, Cimbr. Sprog. B4c. Jvfr. sv. svartkonst; nt. de swarte kunst (seSch.u.L.: kunst og swart);

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᛋᛏ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
hunk.
hunkøn (femininum).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
sv.
svensk.
t.
tysk.

Back