Kundig

Old Danish Dictionary - kundig

Meaning of Old Danish word "Kundig", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kundig can mean:

  • to.
  • 1) — kundbar 1); thet skal alle men kunnict wære, the thette bref se (1387). Molb. o. Peters. 11; thet mundæ ether velt kannuet væræ, huileken skade vy finge 5) bhæræ. Romant. Digtn. IL. 175 (= kwnnigt. sst. I. 49); inlygt kærlikhet ær ængen konnug. H. Suso, 16.24; (1497). Geh, Ark. Arsb. IV. 282; fvitf, IM. 612; notificer, at giøre kundig, bekiendt. Helvad, Formu- larbog. c2". —
  • 2) kyndig. Motb. -5)listig; wær saa kwndigh, atb thw blijdlwer ek syndigh. P. Lolle. ur. 988 (— 1 astutus); vidste vel Siguord jørl,at Suend Tiflueskeg la for vdi veyen for dennem, derfaare bad. hand kong Oluff Tryggvessøn seygle efter sig, thi hand vasr vel kundig. Hvitf. I. 111 Swlyo. ist. kunnigr samt fåkundig ovf. og navn-, ukundig ndf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚦᛁᚵ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.
æ.
ældre.

Back