Kund

Old Danish Dictionary - kund

Meaning of Old Danish word "Kund", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kund can mean:

  • to.
  • 1) bekendt; (ha worte mægh andræ tidinde kwnde. Romrant. Digtn.]. 251; hvis her udi riget hafver været hemmeligt, og hver uvidendes var, dennemnualle kund og aabenbare vordet » (1586). n. D. Mag. [I1, 4; denne kong j Erich fornefinde ret at haffue forbedret oc den skriftteligen ladet forfatte, san den muatte vere huer kun: oe vitterlig. Hvitf. TIL 216; IV. 247; ligesom det blet meere kunt, i det nogen uiør det efter, end ved det, vi self givre det. B.Tott. [F.215; 1.15. —
  • 2) kendelig; ere samme schiffter ophugen, en dell aff uomell tid, som pan de gamle for- »rodnede stubber er kund (1639). D.; Saml.IV.94. Smlgn. ish kunor: Lund: kundæ samt navn-, ukund udf. -

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Abbreviations used:

to.
tillægsord (adjectivum).
et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Back