Kulster

Old Danish Dictionary - kulster

Meaning of Old Danish word "Kulster", as defined by Otto Kalkar's Dictionary of Old Danish language.

The Old Danish word Kulster can mean:

  • no. kulsmul, små kul. Se ovt. u. kuljejbrændere; Moth; kulsterpose sst. Jvfr. Junge, Nordsj. Landalmue. 390. Kul (kulv) vo, hætte, muuke- hætte; ath man bær nogen serdelis skledebon, kappe, kw, hwil, skabellarye eller andet saadant. Chr. Pedersen. IV. 350.16; 508.20 (se ovf. u. almuts); læg nu aff din ordens kuul. Døded. (gl. udg.)r?";din kuuiiloe rosenkrautz skøn. sst.g3". (Brandts ud g.29,33); capper oc kwie, ragelsse, kleder. P.Laurent- sen, Stakket Undervisn. (udg. 1890). 31; gjøre sckrifitemaall i nogen prestis øre eller i nogen mwnkis kwellsveller skødt. Malmøb. 37"; han bær kult oc huil oc siunger i chorit met de andre nunner. Herm.W eigere, 25; Pallad., 3. Ped. Skib. m6; Kortvending.v. 2064;ney mønich.. du schalt och slippe bande kappe och kulde. De mundo et paupere. 37. — han vor closter giften oc hagde ansmet kape oc kiil (1542). Khist. Saml. VIL 620. Her skal vist læses: kul. — de (9: munkene) mas haflue kulffue eller kullede hoffu- sler. Rørdam,Kirkel. I. 124; kulfe ere sman kullede hufver, giort aff leder eller andet. tøy, som kand sidde tæt paa hofvedet, cullulus vel cullula. Osterssøn, Weylle.464. Efter Pon- topp., Gramm, Dan. 514 er ordet i formerne: kue, kuvel brugt i Fyn om en lingerhætte. Smlgu. Stderwall, Ordb.: kalder 2) og kuvul; Sch.u.L.: kogel samt kvbl og kugel ovf.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Denmark from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Abbreviations used:

et.
enkelttal (singularis).
g.
grad (gradus).
n.
norsk.
no.
navneord (substantivum).
nt.
nedertysk.
t.
tysk.

Back